Čekejte prosím ...

Bošínská obora

Základní údaje Poloha území a jeho vymezení Právní dokumentace Rezervační kniha Charakteristika území

Základní údaje  

1 záznam
  Kód Kategorie Název Rozloha (ha) Orgány ochrany přírody  
images/self 1754 PR Bošínská obora 36,7811 Krajský úřad Pardubického kraje images/globe
Předmět ochrany:   Toto území je tvořeno lesními porosty lužního lesa přirozeného charakteru s monumentálními věkovitými jedinci. Dále je tvoří luční porosty bývalé obory a bažantnice s význačnými solitéry, s parkovou úpravou a s umělou vodní nádrží.
Kategorie IUCN: IV - území pro péči o stanoviště/druhy
Ochranné pásmo: vyhlášené - 17,9623 ha
Datum prvního vyhlášení: 01.05.1995
Datum posledního vyhlášení: 01.05.1995

Poloha území a jeho vymezení  

Územní členění
1 záznam
Kraj Okres Rozloha (ha) ORP Obec Katastrální území
Pardubický Ústí nad Orlicí 36,7811 Vysoké Mýto Běstovice, Bošín Běstovice, Bošín u Chocně

Seznam parcel území platný k datu vyhlášení
31 záznamů 25 na stránce
Název KÚ Číslo parcely Výměra (m2) Část parcely Druh evidence Druh pozemku Příslušnost
Bošín u Chocně 104/2 436 Ne pozemkové v KN lesní pozemek vlastní chráněné území
Bošín u Chocně 114/1 17626 Ne pozemkové v KN lesní pozemek vlastní chráněné území
Bošín u Chocně 114/3   Ano pozemkové v KN trvalý travní porost vlastní chráněné území
Bošín u Chocně 114/6 44 Ne pozemkové v KN lesní pozemek vlastní chráněné území
Bošín u Chocně 116 6204 Ne pozemkové v KN ostatní plocha vlastní chráněné území
Bošín u Chocně 119/1 34902 Ne pozemkové v KN trvalý travní porost vlastní chráněné území
Bošín u Chocně 119/2 37666 Ne pozemkové v KN trvalý travní porost vlastní chráněné území
Bošín u Chocně 119/3 31423 Ne pozemkové v KN vodní plocha vlastní chráněné území
Bošín u Chocně 119/4 16494 Ne pozemkové v KN ostatní plocha vlastní chráněné území
Bošín u Chocně 128/1 3202 Ne pozemkové v KN lesní pozemek vlastní chráněné území
Bošín u Chocně 130 683 Ne pozemkové v KN lesní pozemek vlastní chráněné území
Bošín u Chocně 131 652 Ne pozemkové v KN lesní pozemek vlastní chráněné území
Bošín u Chocně 132 3190 Ne pozemkové v KN lesní pozemek vlastní chráněné území
Bošín u Chocně 133 2039 Ne pozemkové v KN lesní pozemek vlastní chráněné území
Bošín u Chocně 134 281 Ne pozemkové v KN lesní pozemek vlastní chráněné území
Bošín u Chocně 135/1 2177 Ne pozemkové v KN lesní pozemek vlastní chráněné území
Bošín u Chocně 135/2 2153 Ne pozemkové v KN lesní pozemek vlastní chráněné území
Bošín u Chocně 137 209 Ne pozemkové v KN trvalý travní porost vlastní chráněné území
Bošín u Chocně 146 145028 Ne pozemkové v KN lesní pozemek vlastní chráněné území
Bošín u Chocně 149 317 Ne pozemkové v KN trvalý travní porost vlastní chráněné území
Bošín u Chocně 157/2 1846 Ne pozemkové v KN ostatní plocha vlastní chráněné území
Bošín u Chocně 157/3 927 Ne pozemkové v KN trvalý travní porost vlastní chráněné území
Bošín u Chocně 193 863 Ne pozemkové v KN trvalý travní porost vlastní chráněné území
Bošín u Chocně 194 133 Ne pozemkové v KN ostatní plocha vlastní chráněné území
Bošín u Chocně 397/1 996 Ne pozemkové v KN ostatní plocha vlastní chráněné území
1 2
Přehled výměr parcel území v m2 (orientační):     323151

Seznam parcel ochranného pásma platný k datu vyhlášení
69 záznamů 25 na stránce
Název KÚ Číslo parcely Výměra (m2) Část parcely Druh evidence Druh pozemku Příslušnost
Běstovice 416/1   Ano pozemkové v KN   ochranné pásmo
Běstovice 416/2   Ano pozemkové v KN   ochranné pásmo
Běstovice 418   Ne pozemkové v KN   ochranné pásmo
Běstovice 422/1   Ano pozemkové v KN   ochranné pásmo
Běstovice 425/8   Ano pozemkové v KN   ochranné pásmo
Běstovice 426/2   Ano pozemkové v KN   ochranné pásmo
Běstovice 426/3   Ne pozemkové v KN   ochranné pásmo
Běstovice 426/4   Ano pozemkové v KN   ochranné pásmo
Běstovice 426/5   Ano pozemkové v KN   ochranné pásmo
Běstovice 429/4   Ano pozemkové v KN   ochranné pásmo
Běstovice 429/6   Ano pozemkové v KN   ochranné pásmo
Běstovice 430/8   Ano pozemkové v KN   ochranné pásmo
Běstovice 431   Ne pozemkové v KN   ochranné pásmo
Běstovice 788   Ano pozemkové v KN   ochranné pásmo
Bošín u Chocně 104/1   Ano pozemkové v KN   ochranné pásmo
Bošín u Chocně 110/1   Ano pozemkové v KN   ochranné pásmo
Bošín u Chocně 110/2   Ano pozemkové v KN   ochranné pásmo
Bošín u Chocně 114/3   Ano pozemkové v KN   ochranné pásmo
Bošín u Chocně 114/5   Ne pozemkové v KN   ochranné pásmo
Bošín u Chocně 1/2   Ne stavební v KN   ochranné pásmo
Bošín u Chocně 124/1   Ano pozemkové v KN   ochranné pásmo
Bošín u Chocně 124/2   Ne pozemkové v KN   ochranné pásmo
Bošín u Chocně 124/5   Ano pozemkové v KN   ochranné pásmo
Bošín u Chocně 124/6   Ano pozemkové v KN   ochranné pásmo
Bošín u Chocně 124/7   Ne pozemkové v KN   ochranné pásmo
1 2 3
Přehled výměr parcel ochranného pásma v m2 (orientačně):     0

Seznam souřadnic
0 záznamů
0 záznamů
Seznam mapových listů
  1:10000   14-31-03, 14-31-04
1:5000   Ústí nad Orlicí-6-2, Ústí nad Orlicí-7-2

Překryv s chráněným územím
1 záznam
  Kategorie Kód Název Plocha (ha)
images/self Evropsky významná lokalita 2926 Orlice a Labe 35,8380
Překryv s památným stromem
0 záznamů
Předchozí/následující MZCHÚ
0 záznamů
Právní dokumentace  

Vyhlašovací dokumentace
1 záznam
  Vydal Datum vydání Datum účinnosti Číslo prav. dok. Druh prav. dok. Dokument v ÚSOP Poslední vyhlašovací dokumentace  
images/self Okresní úřad Ústí nad Orlicí   01.05.1995   nařízení ověřená kopie Ano
Ostatní právní dokumentace
0 záznamů
Povolení výjimek a souhlasy k činnostem
5 záznamů
  Vydal Čj. rozhodnuti Datum vydání Datum nab. PM Platnost od Platnost do Zákon č.114/1992 Sb
images/self Vláda ČR 1473/2009 30.11.2009       § 16 odst. 1 pís. d, § 16 odst. 1 pís. g, § 16 odst. 2 pís. b, § 26 odst. 1 pís. c, § 29 pís. d, § 29 pís. h, § 29 pís. i, § 34 odst. 1 pís. e
images/self Krajský úřad Pardubického kraje KrÚ 15679/2012/OŽP/Se 05.03.2012 27.03.2012   31.12.2016 § 34 odst. 1 pís. e, § 44 odst. 3
images/self Vláda ČR 1483/2009 30.11.2009     31.12.2015 § 16 odst. 2 pís. b, § 26 odst. 1 pís. c, § 26 odst. 1 pís. i, § 29 pís. d, § 29 pís. i, § 34 odst. 1 pís. e
images/self Vláda ČR 739/2009 08.06.2009     31.12.2013 § 34 odst. 1 pís. e, § 36 odst. 2
images/self Vláda ČR 612/2009 04.05.2009     31.12.2013 § 34 odst. 1 pís. e
Rezervační kniha  

Plány péče
2 záznamy
  Autor Schválil Datum schválení Číslo jednací Platnost od - do Druh plánu Datum dor. do ÚSOP  
images/self Centrum ochrany přírody Nasavrky Krajský úřad Pardubického kraje 13.12.2017 81364/2017/OŽPZ/Pe 01.01.2017 - 31.12.2023       úplný 28.06.2018 images/folder_full
images/self M., Müller   01.01.1992   01.01.1993 - 31.12.2004       úplný   images/folder_empty
Ostatní odborné dokumenty
5 záznamů
  Autor Název dokumentu Rok vydáni Typ ISBN ISIGN  
images/self Helena, Jahelková Letouni (Chiroptera) v PR Bošínská obora, EVL Uhersko, PR Choltická obora, PP Ptačí ostrovy (Pardubický kraj), 2019 2019 Inventarizační průzkum    
images/self Ladislav, Brandýský Lepidopterologický průzkum 2013 Inventarizační průzkum    
images/self Bezděčka, P., Bezděčková, K. Inventarizační průzkum mravenců (Hymenoptera: Formicidae) a sekáčů (Opiliones) PR Bošínská obora se zvláštním zaměřením na mravence rodu Myrmica jako hostitelů myrmekofilních modrásků rodu Maculinea 2009 Inventarizační průzkum    
images/self Jaroslav, Jelínek Inventarizace a ochranářská studie indikač.skupin hmyzu dodatek rok 2009 2009 Inventarizační průzkum    
images/self Světlana, Vránová Inventarizační průzkum obratlovců v PR "Bošínská obora" 1994 Inventarizační průzkum    
Geodetická dokumentace
0 záznamů
Charakteristika území  

Charakteristika území
7 záznamů
Bioregion Třebechovický (1.10)
Fytogeografické členění Týnišťský úval (61b)
Geomorfologická jednotka Orlická tabule (VIB5)
CHOPAV Východočeská křída (17)
Klimatická oblast mírně teplá 11 (MT11)
Přírodní lesní oblast Polabí (17)
Lesní hospodářský celek LHO Vysoké Mýto 1 (509828, ..31.12.2024   )
Minimální nadmořská výška (m):   278
Maximální nadmořská výška (m): 294
Ostatní informace: